تاریخچه

گروه مشاورین اینوواتوس در سال ۱۳۹۰ توسط جمعی از متخصصین و اساتید دانشگاه های شهر مقدس مشهد با هدف ارائه خدمات مشاوره مدیریت پایه گذاری شد. با گذشت زمان و با توجه به راهبردهای انتخابی اعضا، در راستای توسعه فعالیت های مجموعه و ارائه پاسخ جامع به نیاز های کسب و کارها، در سال ۹۳ گروه با عنوان حقوقی ایده های نوین واژیان توس ( اینووا توس) در اداره ثبت شرکت ها و موسسات تجاری مشهد به شماره ۵۲۸۰۳ ثبت گردید.

رسالت

اینووا موسسه ای است مشاوره ای که مبتنی بر دانش روز و تجربه های عملی، روش های نوین، ابزارها و خدمات نرم و با تأکید بر خلاقیت و نوآوری به منظور رشد و توسعه و نوآور نمودن کسب و کارها و کاهش فاصله بین مراکز علمی و صنعتی و همچنین کاربردی کردن علوم در امور تولیدی و اجرایی با هدف توان آفرینی، دوام، ارتقاء و تعالی کسب و کارهای کشور و توانمند سازی رقابتی در کلاس جهانی، کارآفرینی وارزش آفرینی فعالیت می نماید.

ساختار سازمانی

راهبرد موضعی شرکت اینووا توس در حوزه ساختار و تشکیلات سازمانی مبتنی بر برون سپاری اموروبکارگیری گروهی خبرگان مجرب و نخبگان جوان درحول واحدهای پنج گانه استراتژیک کسب و کار (SBU) درشرکت استوار گردیده است. این شرکت با رویکرد” کوچک ولی چابک وموثر ” سعی دارد با استفاده از تجربیات وتوانمندی های مدیران خود در عرصه های مختلف و همچنین استفاده از بستر تکنولوژی اطلاعات مدیریت پروژه های مشاوره ای مختلف را به عهده گرفته و با انتخاب همکاران مناسب و استفاده از ظرفیت های همکاری، اقدام به انجام تعهدات خود در قالب همکاری واتحاد نماید .

مجوزها و افتخارات مجموعه

فهرست