آموزش و پژوهش

 1. خانه
 2. آموزش و پژوهش

در آموزش و پژوهش گروه مشاورین اینوواتوس، به طرح موضوعات آموزشی که می تواند در حوزه های مختلف برای مخاطبین خلق ارزش کند، اشاره می شود. به عنوان مثال می توان موضوعات آموزشی در حوزه های مدیریتی، عملیاتی، فنی، سلامت، تحقیق و توسعه و فناوری، راه اندازی و اداره کسب و کارهای کوچک و متوسط را نام برد.
در حوزه پژوهش، علاوه بر حل مسائل و مشکلات شناخته شده جاری، نیازهای نهفته و مشکلات پیش روی مدیران و رهبران سازمان ها را شناسایی، بررسی و ارائه راهکار می نماید. برای این منظور و با بررسی ظرفیت ها و تنگناها و با کمک دانش نظری و علمی مورد نیاز، راهکارها را توسعه داده و راهکار برتر را انتخاب و ارائه می نماید. از این رو، واحد پژوهش گروه مشاورین اینوواتوس در سطح داخلی و محیط کسب و کار، حوزه خدمات، صنعت و سلامت و همچنین حوزه های اجتماعی و فرهنگی، متناسب با نیاز کارفرمایان بخش خصوصی، خدمات ارزشمندی را ارائه می نماید.در نهایت تمام تلاش ما بر این است که آموزش های موثری ارائه گردد که منجر به یادگیری و تغییر رفتار نسبتاً پایدار کسب و کارها شده و برای آنها ارزش خلق نماید و نتایج حاصل از پژوهش ها مستقیماً به حل مساله و مشکل برای سازمانها و کسب و کارها منجر شود.

آذر عربشاهی ” مدیریت واحد استراتژیک آموزش و پژوهش ” گروه مشاورین اینوواتوس

برای مشاهده رزومه کلیک نمایید.

سوابق تحصیلی

 • کارشناسی زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد .
 • کارشناسی کامپیوتر گرایش نرم افزار از سازمان مدیریت صنعتی.
 • کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات از سازمان مدیریت صنعتی.
 • کارشناسی ارشد رشته زبان شناسی همگانی دانشگاه پیام نور مشهد

سوابق پژوهشی

 • طراحی فرآیندهای مدیریت SLM ( Service Level Management ) بر اساس استاندارد ETOM ( Enhanced Telecom Operation Map )  و پیشنهاد ساختار مناسب

سوابق آموزشی

 • تدریس درس زیان تخصصی برای رشته های فناوری اطلاعات , مدیریت بازرگانی و هتلداری.

سوابق اجرایی

 • مدیر عامل شرکت ایده پالای برتر توس (ایپاب توس)
 • طراحی و پیاده سازی رشته ها و سیستم های مجازی دانشگاه امام رضا (ع)
 • مشارکت در طراحی و پیاده سازی رشته ها و سیستم های مجازی در گروه مشاورین اینووا توس
 • مشارکت در پروژه شناسایی نیازهای آموزشی بخش صنعت در گروه مشاورین اینوواتوس
 • مشارکت در پروژه تولید سیستم مدیریت یکپارچه فروشگاهی در گروه مشاورین اینووا توس
 • مشارکت در پروژه شناسایی الزامات سایت های فروشگاهی در گروه مشاورین اینووا توس
فهرست