مهم‌ترین فعالیت‌ها و پروژه‌های واحد
آموزش و پژوهش
در سال ۱۳۹۸ اولین مدرسه تابستانه مهندسی با هدف تکمیل دانسته‌های یک مهندس با همکاری دانشگاه صنعتی سجاد مشهد طراحی گردید.
واحد آموزش و پژوهش اینوواتوس طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ در قالب قرارداد توسعه و نگهداشت سیستم مدیریت دانش با شرکت گاز استان خراسان رضوی همکاری نموده است.
اینوواتوس در سال‌های فعالیت خود همواره به طراحی و برگزاری کلاس‌های آموزشی مختلف در حوزه‌ی مدیریت و مفاهیم مرتبط با آن در صنعت پرداخته است.
اینوواتوس در سال ۱۳۹۹ دوره‌ی آموزشی استانداردهای ابزار دقیق را بنا به درخواست شرکت گاز استان گلستان به صورت مجازی برگزار نموده است.
​​​در سال ۱۴۰۱ کارگاه آموزشی تدوین طرح کسب‌وکار ویژه شرکت‌ها و واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری سلامت مشهد به صورت حضوری برگزار گردید.
اینوواتوس در سال ۱۴۰۱ دوره‌ی آموزشی تدوین طرح کسب‌وکار را به عنوان بخشی از سلسله‌ آموزش‌های از ایده تا بازار، به صورت مجازی برای فناوران و متقاضیان دانشگاه علوم پزشکی گناباد برگزار نموده است.
در سال ۱۳۹۹ با درخواست شرکت گاز استان گلستان، دوره‌ی آموزشی سیستم طبقه‌بندی و استاندارد کالا به‌صورت مجازی توسط اینوواتوس برگزار گردید.

اینوواتوس در سال ۱۳۹۹ دوره‌ی آموزشی حل مسئله و روش‌های تصمیم‌گیری را بنا به درخواست شرکت گاز استان گلستان به صورت مجازی برگزار نموده است.

اینوواتوس در سال ۱۳۹۸ طراحی و برگزاری دوره‌های آموزشی رویداد جابزلند را در قالب کمپ آموزشی دو ماهه بر عهده داشته است. در این رویداد دوره‌های آموزشی مختلفی نظیر  مدل ریسک، بوم کسب‌وکار، مدیریت کسب‌وکار و ... برگزار شده است.
دوره‌ی آموزشی بهره‌برداری از ایستگاه‌های تقلیل فشار توسط شرکت اینوواتوس و به درخواست شرکت گاز استان خوزستان در سال ۱۳۹۹ به صورت مجازی برگزار گردید.
اینوواتوس در سال ۱۳۹۹ دوره‌ی آموزشی استانداردهای ابزار دقیق را بنا به درخواست شرکت گاز استان گلستان به صورت مجازی برگزار نموده است.