واحد های استراتژیک کسب وکار (SBU) در اینوواتوس

آموزش و پژوهش

بخش آموزش گروه مشاورین اینوواتوس به طرح موضوعاتی می‌پردازد که می‌تواند در حوزه‌های مختلف برای مخاطبین خلق ارزش نماید و در بخش پژوهش این واحد، علاوه بر حل مسائل و مشکلات شناخته شده جاری، نیازهای نهفته و مشکلات پیش روی رهبران سازمان‌ها را شناسایی، بررسی و ارائه‌ی راهکار نماید.

اقتصاد و آمار

فعالیت های واحد اقتصاد و آمار گروه مشاورین اینوواتوس شامل تدوین طرح توجیهی فنی و اقتصادی(طرح توجیهی مالی و اقتصادی) و طرح کسب و کار در دو کلاس داخلی و خارجی، مشاوره سرمایه گذاری مشترک، مشاوره سرمایه گذاری و تامین مالی، مدیریت پروژه های داده کاوی و سری زمانی داده ها می باشد.

فناوری و نوآوری

در واحد فناوری و نوآوری گروه مشاورین اینوواتوس قصد داریم شیوه های موثر بهره گیری از فناوری را به عنوان ابزاری برای خلق ارزش به رهبران و مدیران سازمان ها بیاموزیم و به ارائه خدماتی همچون ارزش گذاری دانش فنی، انتقال دانش فنی، تجاری سازی فناوری، تحلیل دوره عمر فناوری و… بپردازیم.

خدمات کارآفرینی

واحد خدمات کارآفرینی گروه مشاورین اینوواتوس با توجه به رسالت های خود و در جهت بهبود اکوسیستم‌ کارآفرینی‌ کشور فعالیت هایی مانند مشاوره کسب و کارهای نوپا، مشاوره‌های حوزه کارآفرینی، ترویج دانش و مفاهیم کارآفرینی، طراحی رویداد‌های کارآفرینانه و تدوین طرح‌های توسعه کارآفرینی را دنبال می کند.

مشاوره و خدمات صنعتی

واحد مشاوره و خدمات صنعتی گروه مشاوره اینوواتوس با استقرار در شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی شمال شرق کشور به عارضه یابی واحد های صنعتی، آموزش های مدیریتی حوزه صنعت، مشاوره های تخصصی در زمینه های کاهش هزینه، بهبود زنجیره ارزش، انبار داری، کدینگ کالا و… می پردازد.

اخبار اینوواتوس

اینووا موسسه ای است مشاوره ای که مبتنی بر دانش روز و تجربه های عملی ، روش های نوین، ابزارها و خدمات نرم و با تأکید بر خلاقیت و نوآوری به منظور رشد و توسعه و نوآور نمودن کسب و کارها و کاهش فاصله بین مراکز علمی و صنعتی و همچنین کاربردی کردن علوم در امور تولیدی و اجرایی با هدف توان آفرینی، دوام، ارتقاء و تعالی کسب و کارهای کشورو توانمند سازی رقابتی در کلاس جهانی، کارآفرینی وارزش آفرینی فعالیت می نماید.

بلاگ اینوواتوس

سازمان های همکار

فهرست