مهم‌ترین فعالیت‌ها و پروژه‌های واحد
نوآوری و فناوری
اینوواتوس در طراحی و اجرای مدل فرآیندهای توسعه‌ی محصول جدید با شرکت پیشگام انرژی خاور به عنوان یک شرکت دانش‌بنیان و فناور که در پارک علم و فناوری خراسان مستقر است همکاری نموده است.

اینوواتوس از سال ۱۴۰۰ در راستای تجاری‌سازی محصول دانش‌بنیان فنر گازی با شرکت الماس‌کاران آریا زمرد توس، از شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری خراسان قرارداد همکاری داشته و تا کنون این همکاری ادامه داشته است.

اینوواتوس در قالب قرارداد همکاری با دانشگاه علوم پزشکی مشهد و پارک علم و فناوری سلامت مشهد از سال ۱۳۹۴ به تجاری‌سازی محصولات مختلفی در زمینه‌ی فناوری‌های حوزه‌ی سلامت کمک نموده است.
اینوواتوس به‌عنوان کارگزار شبکه‌ی تبادل در مشهد، وظیفه‌ی اسکن و ارزیابی شرکت‌های مستعد اخذ تاییدیه‌ی دانش‌بنیانی در سال ۱۴۰۱ در استان خراسان رضوی را برعهده داشته است.
در راستای قرارداد همکاری با دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مدل پایش و ارزیابی مستمر فناوران توسط اینوواتوس طراحی و طی سال‌های همکاری این شرکت با دانشگاه پیاده‌سازی شده است.
اینوواتوس از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ به تجاری‌سازی فناوری‌های حوزه‌ی سلامت و گیاهان دارویی که توسط شرکت‌ها و واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی گناباد توسعه داده شده، کمک نموده است.
در سال ۱۴۰۱ اینوواتوس محصولات شرکت نانوسان به عنوان یک شرکت فعال در حوزه‌ی تولید محصولات بهداشتی را جهت اخذ تاییدیه‌ی دانش‌بنیانی مورد بررسی قرار داده است.
در سال ۱۴۰۱ اینوواتوس محصولات شرکت شیمی بویان به عنوان یک شرکت فعال در حوزه‌ی تولید محصولات دارویی را جهت اخذ تاییدیه‌ی دانش‌بنیانی مورد بررسی قرار داده است.
​اینوواتوس در سال ۱۴۰۱، تمامی شرکت‌های مستعد اخذ تاییدیه‌ی دانش‌بنیانی مستقر در مراکز رشد پارک علم و فناوری سلامت را بررسی کرده و به عنوان مشاور تا پایان مرحله‌ی ارزیابی این شرکت‌ها را ارزیابی نموده است.
بنا به درخواست موسسه‌ی پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مدل اتاق تکنولوژی این موسسه در سال ۱۳۹۹ توسط شرکت اینوواتوس طراحی و تدوین شده است.
در سال ۱۴۰۱ اینوواتوس محصولات شرکت آذرخش به‌عنوان یک شرکت فعال در حوزه‌ی تولید بویلر و دیگ‌های صنعتی را جهت اخذ تاییدیه‌ی دانش‌بنیانی مورد بررسی قرار داده است.