مهم‌ترین فعالیت‌ها و پروژه‌های واحد
صنعت
اینوواتوس در سال ۱۴۰۱ به طراحی و اجرای برنامه کنترل کیفیت شرکت دانش‌بنیان الماس‌کاران آریا زمرد توس کمک نموده است.
​​در سال ۱۴۰۲ نظام بهره‌وری شرکت پیشگام انرژی خاور با توجه به اقتضائات این شرکت به عنوان یک شرکت فناور و دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری خراسان توسط شرکت اینوواتوس طراحی و تدوین گردید.
از جمله فعالیت‌های واحد صنعت شرکت اینوواتوس در حوزه‌‌ی عارضه‌یابی می‌توان به قراداد مهندسی مجدد سازمان و ساختار سازمانی شرکت آلومینیوم در رضا اشاره نمود.
واحد صنعت شرکت اینوواتوس توانسته است در سال ۱۳۹۹ به استقرار نظام بهبود کیفیت در شرکت توس نگاه کمک نماید.
عارضه‌یابی شرکت آلومینیوم دررضا در سال ۱۴۰۰ بر اساس مدل سه‌شاخگی توسط شرکت ایده‌های نوین واژیان توس انجام گرفت.