مهم‌ترین فعالیت‌ها و پروژه‌های واحد
کارآفرینی
رویداد جیره‌های غذایی در شرایط بحران به عنوان اولین رویداد فناورانه در حوزه‌ی جیره‌های غذایی در سال ۱۳۹۸ توسط شرکت اینوواتوس و با حمایت موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی طراحی و اجرا گردید.
جابزلند، اولین کمپ توانمندسازی مشاغل خانگی نوآورانه، در سال ۱۳۹۸ توسط شرکت اینوواتوس و با حمایت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی و هم‌چنین جهاد دانشگاهی مشهد طراحی و اجرا گردید.
نخستین استارتاپ‌ویکند صنعت گیاهان دارویی و مغذی کشور در سال ۱۳۹۸ و با حمایت دانشگاه علوم پزشکی گناباد توسط شرکت اینوواتوس طراحی و اجرا گردید.
در سال ۱۳۹۷، شرکت اینوواتوس با همکاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد، اولین استارتاپ‌ویکند نوآوری‌های دارویی کشور تحت عنوان نوداک را طراحی و برگزار نمود.