درباره خدمات صنعتی

واحد خدمات صنعتی با استقرار در شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی شمال شرق کشور به عارضه‌یابی واحد‌های صنعتی، مشاوره‌های تخصصی در زمینه‌های کاهش هزینه، بهبود زنجیره ارزش، انبارداری، کدینگ کالا و… می‌پردازد.
خدمات شاخص صنعتی
تا‌ کنون شرکت‌های صنعتی زیادی برای پیاده‌سازی نظام بهره‌وری و اجرای سیستم‌های ارتقای بهره‌وری از خدمات طراحی نظام بهره‌وری اینوواتوس بهره برده‌اند.
طراحی نظام بهره‌وری
اینوواتوس می‌تواند به شما در طراحی، پیاده‌سازی و اجرای سیستم‌های مدیریت کیفیت و هم‌چنین تهیه و تدوین برنامه کنترل کیفیت متناسب با ویژگی‌ها و خصوصیات صنعت و کسب‌وکار شما کمک نماید.
اجرای سیستم مدیریت کیفیت
​ارزیابی عملکرد واحدهای مختلف سازمان، عارضه‌یابی واحدهای گوناگون و اجرای سیستم‌های بهبود در سازمان‌های گوناگون و شرکت‌های صنعتی از جمله دیگر خدمات شرکت اینوواتوس می‌باشد.
عارضه‌یابی و بهبود
سایر خدمات صنعتی
عارضه‌یابی واحد‌های صنعتی
طراحی بسته‌های سفارشی آموزشی
مشاوره و اجرای سیستم‌های مدیریت کیفیت و نظام آراستگی محیط کار
دستاوردها و افتخارات
عضو کلینیک صنعت خراسان رضوی
 همکار آموزشی و مشاوره‌ای شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی
مشاور شرکت‌های مختلف صنعتی و تجاری
برخی از فعالیت‌های واحد صنعت

واحد صنعت شرکت اینوواتوس توانسته است در سال ۱۳۹۹ به استقرار نظام بهبود کیفیت در شرکت توس نگاه کمک نماید.

اینوواتوس در سال ۱۴۰۱ به طراحی و اجرای برنامه کنترل کیفیت شرکت دانش‌بنیان الماس‌کاران آریا زمرد توس کمک نموده است.

از جمله فعالیت‌های واحد صنعت شرکت اینوواتوس در حوزه‌‌ی عارضه‌یابی می‌توان به قرارداد مهندسی مجدد سازمان و ساختار سازمانی شرکت آلومینیوم در رضا اشاره نمود.

آخرین نوشته‌ها
همکاران و مشتریان ما