حمایت‌های وزارت صمت از صنایع

حمایت‌های وزارت صمت از صنایع
در ایران متولی اصلی حمایت از صنایع مختلف وزارت صنعت، معدن و تجارت است. این حمایت‌ها حوزه‌های مختلفی را نظیر ارائه تسهیلات، خدمات کلینیکی صنعت و تسهیل فضای کسب‌وکار در برمی‌گیرد. در این یادداشت به بررسی حمایت‌های کلینیک صنعت می‌پردازیم.
ادامه مطلب